Terapie

Metody, které používám, pomáhají obnovovat tok energie v těle, spouští samoléčící procesy a  nastolují rovnováhu mezi tělem i duší. Úspěch každé terapie závisí na stoprocentní ochotě řešit problém. Terapie nenahrazuje klasickou medicínu a není hrazená zdravotní pojišťovnou. Metody dokáží za Vaší spolupráce odhalit příčinu problému, kde došlo k zablokování energetických drah, a odstranit ji. Důležité je problém vynést na světlo, najít jeho příčinu a zjistit, co nám ostatním v souvislosti s ním zrcadlí, a tak využít onu příležitost ke změně a osobnímu růstu.

Terapie jsou sebepoznávací a klient nese vždy plnou zodpovědnost za změny, volby, které uskuteční.
Na terapii se dostavte bez užití alkoholu, drog, léků a jakýchkoliv dalších návykových látek. Pokud některé užíváte, např. na základě lékařského doporučení, je nutné tuto skutečnost sdělit.

Vždy tedy záleží na klientovi, zda s terapeutem chce či nechce spolupracovat, resp. zda chce identifikovat a následně pomoci s korekcí problému, se kterým do poradny přišel .

Délka jednoho sezení je odvislá od časové vzdálenosti bloku a velikosti problému. Obecně lze říci, že jedno sezení trvá cca jednu a půl až dvě hodiny (někdy i déle).

Pro snadnou orientaci jsem zařadila do jednotlivých oblastí problémy, které je možné řešit.

ROZVOJ OSOBNOSTI

 • Hledání smyslu života
 • Objevování vlastního potenciálu
 • Zvyšování sebeúcty a sebevědomí
 • Porozumění, kdo jsem a co je v mém životě důležité
 • Být pánem svého života
 • Zpracování osobních i pracovních cílů
 • Vyjasnění osobních hranic
 • Řešení neurotických obtíží, strachu a fobií
 • Závislosti (přejídání, kouření, alkohol, workaholismus…)

RODINA A MEZILIDSKÉ VZTAHY

 • Komunikace uvnitř rodiny a na pracovišti
 • Konflikty a nedorozumění
 • Přijetí sebe i druhých
 • Partnerské vztahy
 • Mimomanželské vztahy
 • Mezigenerační konflikty
 • Vztahy s bývalými partnery
 • Sourozenecká rivalita

DĚTI

 • Nespavost a potíže s usínáním
 • Hyperaktivita či úzkostnost
 • Výchova a chování
 • Děti z více manželství
 • Děti bez druhého rodiče

VELKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY

 • Svatba
 • Rozchod s partnerem
 • Rozvod
 • Příprava na porod
 • Následné zpracování zážitku porodu
 • Narození (dalšího) dítěte
 • Adopce
 • Nezaměstnanost
 • Hledání nové práce (i po mateřské)
 • Odchod dospělých dětí
 • Smrt blízkého

PRÁCE

 • Hranice mezi prací a osobním životem
 • Osobní ambice versus přizpůsobení se daným pravidlům
 • Motivace k práci a osobní zodpovědnost
 • Finanční tlaky a zadluženost
 • Jak najít naplňující práci
 • Sladění rodiny a práce
 • Strach o místo
 • Vztah podřízeného a nadřízeného
 • Jak zvládat nároky náročné pozice

ŠKOLA A UČENÍ

 • Konflikty se spolužáky a učiteli, šikana
 • Strach a stres ze zkoušek
 • Problémy s učením a pamětí
 • Tréma, strach z veřejného projevu
 • Schopnost soustředit se a účinně relaxovat

KRIZOVÉ VZTAHY

 • Stres, napětí a vyčerpání
 • Pocity deprese
 • Pocit bezvýchodnosti a beznaděje
 • Sebezničující tendence