Kineziologie ONE BRAIN

KINEZIOLOGIE je nauka o pohybu
KINEZIOLOGIE ONE BRAIN je alternativní metodou pro řešení psychických a fyzických problémů
ONE BRAIN je tzv. jednotný mozek – je to ideální stav mozku, kdy spolu obě hemisféry komunikují

PRAVÁ HEMISFÉRA LEVÁ HEMISFÉRA
tvůrčí zaměřena na logiku, detail
pracuje s barvami a symboly je dominantní
obrazy vytváří celek řídí – kontroluje
prostorová posuzuje
muzikální je analytická
rytmická vnímá čas
bez časového omezení je nositelkou strachu
nebojácná systému přežití
neposuzující představuje mužskou energii
vyjadřující ženskou energii

Mozek si můžeme představit jako počítač – první programy se nahrávají již od našich rodičů v době početí, tj. v prenatálu (v bříšku maminky, kde přes pupeční šňůru vnímáme vše, co prožívá maminka a co se děje v okolí). Po narození i my ukládáme informace, zkušenosti, prožitky na tento „hard disk“. Setkáváme se s autoritami a mnohdy, abychom splnili jejich očekávání, prožíváme strach, bolest, strach z bolesti, často se vyhýbáme, a mnohdy konáme jinak, než cítíme, odkládáme řešení situace, přestáváme tvořit a spouštíme „programy“, které nám nevyhovují, brzdí nás a my si tak záměrně ubližujeme. Zaznamenáváme i negativní zkušenosti způsobené stresem, což způsobuje zablokování energie.

Metodou ONE BRAIN můžeme nalézt a odhalit situaci, kdy jsme se poprvé setkali s negativní zkušeností, která nám spouští „program“, s příčinou obtíží, hledáme souvislosti mezi minulostí a tím, co prožíváme teď, uvolňujeme emoce a prosvětlujeme bolestivá zranění.

V kineziologii ONE BRAIN používáme testování svalů, abychom se dostali k informacím uloženým v mozku.
Zpevněný sval znamená pozitivní emoce, je to odpověď – naše ANO.
Oslabený sval naopak vyjadřuje negativní emoce, odpovědí je naše NE. K testování vždy použiváme čistý sval, a vždy žádáme o povolení testovat jemně.

Dalším nástrojem je barometr chování. Tím zjišťujeme, jaké máme emoce s danou obtíží, a zároveň testujeme % NEN a PEN (pozitivní a negativní emocionální náboj). Pomocí svalového testu získáváme vše potřebné na základě našich otázek, i věk příčiny.

Jedná se o jednoduchou metodu, její složitost je pouze v tom, že jsme každý individualita a každý máme svůj příběh. Je to jako s klubíčkem: máme různé barvy a každý ho máme jinak zacuchané, záleží jen na nás, zda chceme klubíčko rozmotat, dát si s ním práci a znovu přízi navinout tak, aby to pro nás bylo přínosné. Pokud se rozhodujeme pro změnu, konáme novou pozitivní volbu, která se ukládá do našeho mozku.

F/O (frontálně/okcipitální držení hlavy) vizualizací vytouženého stavu mysli, aby byla obnovena spolupráce hemisfér, podpoříme jednoduchými cviky, dotyky, mačkáním akupresurních bodů, tím dochází k uvolnění energie a v našich buňkách se spouští uzdravující proces.

Testováním % NEN a PEN zjišťujeme úspěšnost odbloku.

Potíž nebo problém může být uložen tzv. ve slupkách, proto nám jeho řešení připomíná loupání cibule.  Pokud neřešíme naše emoce, dochází k blokování energie a naše tělo začne projevovat NE-moc. (co ve svém životě nemohu). Všechny buňky – orgány – orgánové soustavy – organismus potřebují lásku, a proto by každý z nás měl být tím nejlepším správcem ve svém království.

Uvolňovací cviky:
– dýchání
– přetížení C/Ř (centrálního/řídícího meridiánu)
– sakrální oblast
– K-27 (koncové body meridiánů ledvin)
– křížové programování
– uvolnění hlavy, očí, uší, jazyka, kloubů, rukou, nohou
– dupání
– uvolňování meridiánů čaker