Regrese

Je metoda k léčení mysli, duše i těla. Cílem je nalezení primárního traumatu a jeho zpracování.  Jedná se o řízené vzpomínání v hluboce zrelaxovaném stavu (v bdělém stavu, nikoliv v hypnóze), kdy si je klient plně vědom všeho, co prožívá, v každém okamžiku má svobodnou volbu, zda chce dále pokračovat nebo proces ukončit, pamatuje si vše prožité. K emočnímu odblokování dochází postupným uvědomováním při opětovném znovuprožívání tzn. průchody, dokud nevymizí nepříjemné emoce s danou událostí.

Práce je ukončená navrácením klienta do plného vědomí.