Bachovy květové esence

Bachovy květové esence představují velice jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím. Bachovy květové esence obsahují 38 květových esencí, což jsou esence připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. Poslední 39. esence je tzv. Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí.

Filozofií tohoto systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo. Léčil své pacienty pouze za pomocí jím vytvořených květových esencí.

Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči – avšak mohou ji doplnit a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování.

Dr. Edward Bach pozoroval různé typy lidí, jejich reakce na těžkosti nemoci, blízké okolí a život a 38 květových esencí rozdělil do sedmi základních skupin, podle sedmi mentálně emocionálních stavů lidí.

Pro bližší info klikněte na jednotlivé skupiny:

 • Nejistota
  Rožec (Cerato)
  pochybnost ve vlastní úsudek, hledá potvrzení u druhých
  Chmerek roční (Scleranthus)
  nejistota, nerozhodnost, výkyvy nálad
  Hořec podzimní (Gentian)
  skleslost, ztráta odvahy a deprese, když se věci nedaří
  Hlodaš (Gorse)
  ztráta naděje, odevzdanost, pesimismus
  Habr (Hornbeam)
  mentální únava, pocity pondělního rána, oddalování věcí
  Sveřep větevnatý (Wild Oat)
  nejistota ohledně vlastní životní cesty
 • Nedostatek zájmu o přítomné okolnosti
  Bílá lesní réva (Clematis)
  snílek, žije ve svém světě, myšlenkami je mimo přítomnost
  Zimolez kozí list (Honeysuckle)
  žije v minulosti, nostalgie
  Planá růže (Wild Rose)
  apatie, rezignace
  Oliva (Olive)
  naprostá vyčerpanost
  Bílý kaštan (White Chestnut)

  stálé, nechtěné myšlenky, kterých se člověk nemůže zbavit, mentální dohady
  Divoká hořčice (Mustard)
  deprese, která nemá původ a padne jako černý mrak
  Poupě kaštanu (Chestnut Bud)
  neschopnost poučit se z chyb minulosti
 • Osamělost
  Žebratka bahenní (Water Violet)
  pýcha, vzdálenost, je ráda sama
  Netýkavka žlázonosná (Impatiens)
  podrážděnost, nervozita
  Skotský vřes (Heather)
  posedlost vlastními problémy a prožitky
 • Přecitlivělost na vlivy a myšlenky
  Cesmína ostrolistá (Holly)
  nenávist, žárlivost, závist, podezřívání
  Vlašský ořech (Walnut)
  přizpůsobení se změnám, prolamuje spojení s minulostí, přecitlivělost
  Zeměžluč (Centaury)
  podřízenost, neschopnost říci ne
  Řepík lékařský (Agrimony)
  maska veselí, která schovává obavy a starosti
 • Skleslost a zoufalství
  Plané jablko (Crab Apple)
  nenávist vlastní osoby, posedlost detaily, čistící esence
  Dub (Oak)
  vyčerpaný, ale nepřestává bojovat
  Žlutá vrba (Willow)
  vzdor, zahořklost, „já chudinka“
  Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)
  šok, následky šoku
  Jedlý kaštan (Sweet Chestnut)
  naprostá skleslost a beznaděj
  Jilm (Elm)
  zahlcenost odpovědností
  Skotská sosna (Pine)
  pocity viny – obviňuje se i za chyby druhých
  Modřín (Larch)
  nedostatečné sebevědomí, očekává neúspěch
 • Přílišná starost o druhé
  Voda z léčivých pramenů (Rock Water)
  perfekcionalismus, sebe zapírání, ztuhlost mysli
  Buk lesní (Beech)
  netolerance, kritizuje ostatní
  Vinná réva (Vine)
  dominance, tyranie, obvykle dobrý vůdce
  Sporýš lékařský (Vervain)
  přílišné nadšení, fanatické přesvědčení
  Čekanka obecná (Chicory)
  sobecká panovačnost, péče o milované, která je soustředěná na sebe a své potřeby, manipulace láskou
 • Strach
  Devaterník penízkovitý (Rock Rose)
  panická hrůza, děs
  Kejklířka skvrnitá (Mimulus)
  strach ze známých věcí, stydlivost, plachost
  Slíva třešňová (Cherry Plum)
  strach, že se mysl zblázní, nekontrolovatelné myšlenky
  Topol – osika (Aspen)
  strach z neznámých věcí, předtuchy
  Červený kaštan (Red Chestnut)
  přílišná starostlivost a obavy o druhé

Bachovy květové esence působí na to, čemu říkáme negativní emoce – např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, přílišné nadšení. apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat, dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí.

Bachovy květové esence fungují tím rychleji, čím intenzivnější je Váš problém.