Konstelace

Odhalují to, co bylo skryto, a po odhalení dávají tomu novému prostor a uvádí jej do pohybu.

Všichni jsme členy nějakých systémů (celků). Pokud se dokážeme podívat na celek, můžeme pochopit souvislosti. Můžeme u nich zažít pocit sounáležitosti, dostat se k našim kořenům, a tím se dostáváme k sobě samým.

Konstelace mohou být individuální, kdy klient řeší téma diskrétně, v soukromí (za pomocí figurek), nebo skupinové, kde klient (zadavatel) představí svůj problém a do prostoru staví vybrané zástupce, kteří přebírají role.

V systému dochází k pohybu, k uvolnění, a ke změnám vnitřního obrazu.

Po ukončení všichni zúčastnění rituálně vystupují z role.